لیست قیمت انواع کول های سیمانی با تقریب در زیر آمده است اما جهت اطلاع بیشتر یا دریافت تخفیف لطفا تماس بگیرید.

کول میله 70 هر متر تماس بگیرید
کول میله 80 هر متر تماس بگیرید
کول میله 90 هر متر تماس بگیرید
کول میله 100 هر متر تماس بگیرید
کول میله 100 به بالا هر متر تماس بگیرید
کول انباری 90*50 هر متر تماس بگیرید
کول انباری 120*60 هر متر تماس بگیرید
کول انباری 120*80 هر متر تماس بگیرید
کول انباری 140*80 هر متر تماس بگیرید