نامگذاری کول

کلاف بتنی چاه، حلقه سیمانی، حلقه بتنی، دایره بتنی، دایره سیمانی، پالانه چاه، گوم چاه، گلویی چاه و… همگی نام های دیگری از “کول سیمانی یا بتنی چاه” هستند که در شهرها و اقشار مختلف مردم برای این کالا استفاده می گردند. در بعضی از اقشار نام کول انباری و کول میله متفاوت می باشد و برای هر یک نام جداگانه ای استفاده می گردد.
قیمت خرید کلاف بتنی کارخانه تولیدی خلیج فارس را که دو دو نوع میله و انباری می باشد میتوانید از جدول لیست قیمت ملاحظه فرمایید.