کول انباری ۶۰ در ۱۲۰

کول انباری (انباره) کولی می باشد که مواد و مصالح استفاده شده در آن همانند کول میله می باشد و تفاوت آن با کول میله (یا دایره) در ظاهر و ابعاد آن می باشد.
یکی از کول های انباری مورد استفاده کول انباری تخم مرغی ۶۰ در ۱۲۰ می باشد که اصطلاحا با آن کول ۱۲۰ کف تخت می گویند. دلیل این نام گذاری آن است که این کل با کول ۱۲۰ در ۸۰ تخم مرغی اشتباه گرفته نشود.
ابعاد کول انباری ۶۰ در ۱۲۰ همانند شکل دارای ارتفاع پشت در پشت ۱۲۰ و عرض شکم آن بین ۶۰ تا ۶۵ سانتیمتر می باشد که ضخامت آن ۴ تا ۵ سانتیمتر و ارتفاع آن از ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر بسته به ابعاد کول متغیر می باشد.
موارد استفاده این نوع کول های انباری عمدتا در قسمت کانال های شهری و زیر زمینی و یا انباره های چاه آب و فاضلاب استفاده می گردد.
استفاده از این نوع کول ها در زهکشی بیشتر توصیه می گردد.