کول میله چاه 70

یکی از مرسوم ترین و پرکاربرد ترین کول های مورد استفاده در میله چاه آب یا فاضلاب کول ۷۰ می باشد. نامگذاری کول های سیمانی میله بر اساس اندازه قطر پشت در پشت آنها می باشد؛ در واقع قطر پشت در پشت این کول ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۵ سانتیمتر و ضخامت جداره ۵ سانتیمتر می باشد.