کول میله ۸۰

یکی از پرکاربرد ترین کول های مورد استفاده در چاه آب یا فاضلاب کول سیمانی به قطر ۸۰ یا اصطلاحا کول میله ۸۰ می باشد چراکه دهنه چاه ۹۰ زیاد حفر می گردد تا بازدید از چاه در زمان های آینده راحت تر باشد.
کول میله ۸۰ در واقع کولی سیمانی است با ضخامت جداره ۵ سانتی متر، قطر پشت در پشت ۸۰ سانتی متر و ارتفاع کول ۲۵ سانتی متر که به دو تا سه تسمه و یا میلگرد مسلح می باشد.