دسته‌بندی نشده

قیمت کول گذاری چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
قیمت کول گذاری چاه قیمت کول گذاری چاه به ازای قیمت خرید هرمتر از طول همان کولی محاسبه میشود که قرار است در عملیات کول گذاری از آن استفاده شود. لازم به ذکر است از آنجا هدف از کول گذاری چاه ها، جلوگیری از تخریب یا فرسودگی چاه میباشد،میبایست ...
ادامه مطلب
کول گذاری انباره چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول گذاری انباره چاه قبل از هرچیز باید بدانید که در انباره چاه از کول انباری که شکل هندسی آن بیضی گونه است استفاده میشود. کول گذاری انباره چاه به این شکل است که ابتدا کول ها را در انباره چاه به صورت ردیفی قرار داده و سپس کول ...
ادامه مطلب
کول انباری چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول انباری چاه کول انباری چاه همان طور که در شکل مشاهده میکنید، با شکل هندسی بیضی شکل، در مدل های مختلف تخم مرغی و بادامی و… در اندازه و سایز های مختلف وجود دارد. اصلی ترین کاربرد کول انباری چاه در انباره ی چاه ها یا همان اتاقک ...
ادامه مطلب
کول یعنی چه؟
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول یعنی چه؟ کول قطعه ای تشکیل شده از ملات سیمان است که در اشکال هندسی دایره ای و همچنین بیضی شکل وجود دارد و بیشترین کاربرد را در چاه های آب و فاضلاب و همچنین قنات و یا کانال های شهری دارد. دلیل استفاده از کول جلوگیری از ...
ادامه مطلب
قیمت دس چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
قیمت دس چاه بسته به اینکه دس مورد نظر برای میله ی چاه باشد یا انباری چاه قیمت آن متفاوت خواهد بود. بنابراین‌ نوع دس از‌جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت دس چاه میباشد. از عوامل تاثیرگذار دیگر بر قیمت دس چاه میتوان سایز آن را نام برد چرا‌که هرچه ...
ادامه مطلب
کول گذاری انباره چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول گذاری انباره چاه قبل از هرچیز باید بدانید که در انباره چاه از کول انباری که شکل هندسی آن بیضی گونه است استفاده میشود. کول گذاری انباره چاه به این شکل است که ابتدا کول ها را در انباره چاه به صورت ردیفی قرار داده و سپس کول ...
ادامه مطلب
کول انباری چاه
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول انباری چاه کول انباری چاه همان طور که در شکل مشاهده میکنید، با شکل هندسی بیضی شکل، در مدل های مختلف تخم مرغی و بادامی و… در اندازه و سایز های مختلف وجود دارد. اصلی ترین کاربرد کول انباری چاه در انباره ی چاه ها یا همان اتاقک ...
ادامه مطلب
قیمت کول چاه فاضلاب
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
قیمت کول چاه فاضلاب قیمت کول چاه فاضلاب به عوامل مختلفی از جمله طرح کلی کول بستگی دارد. منظور از طرح کلی کول این است که کول مورد نظر کول میله باشد یا کول انباری.مورد دیگری که در قیمت کول چاه موثر است سایز کول است که به عنوان ...
ادامه مطلب
کول گذاری
آذر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کول گذاری کول گذاری چاه ها هنگام فرسودگی چاه ها و یا در زمان حفر چاه ها صورت میگیرد.که در واقع بهترین زمان برای کول گذاری در زمان حفر چاه میباشد چرا که از آسیب پذیری و ریزش چاه ها در آینده نیز جلوگیری میکند. نحوه ی کول گذاری ...
ادامه مطلب