کول بتنی

کول بتنی
آذر, 1399 بدون نظر کول بتنی
کول بتنی کول بتنی سازه ای بتنی است که ماهیت آن را سیمان و ماسه و آب تشکیل میدهد.طرز ساخت آن ها به این صورت است که ابتدا قالب هایی دایره ای و بیضی شکل در سایز های مختلف را اماده کرده و درون آنها تسمه ی فلزی و ...
ادامه مطلب
کول بتنی
آذر, 1399 بدون نظر کول بتنی
کول بتنی کول بتنی، قطعه ی پوشیده شده از بتن است که در کانال ها، قنات ها و همچنین چاه ها به کار برده میشود. عمده ی کاربرد کول بتنی در چاه های آب و فاضلاب میباشد.دلیل استفاده از کول بتنی در چاه ها آسودگی خاطر بابت عدم فرسایش ...
ادامه مطلب
کول بتنی
آبان, 1399 بدون نظر کول بتنی
کول بتنی کول بتنی سازه ای بتنی است که ماهیت آن را سیمان و ماسه و آب تشکیل میدهد.طرز ساخت آن ها به این صورت است که ابتدا قالب هایی دایره ای و بیضی شکل در سایز های مختلف را اماده کرده و درون آنها تسمه ی فلزی و ...
ادامه مطلب