کول چیست؟

کول چیست
آذر, 1399 بدون نظر کول چیست؟
کول چیست؟ کول قطعاتی سیمانی یا بتنی هستند که عمده استفاده ی آنها در چاه های آب و فاضلاب و کانال های شهری می‌باشند. کول در دو سطح مقطع توخالی دایره ای به نام کول میله و بیضی به نام کول انباری وجود دارد. کول میله درون حلقه ی ...
ادامه مطلب
کول چیست
آذر, 1399 بدون نظر کول چیست؟
کول چیست؟ کول قطعاتی سیمانی یا بتنی هستند که عمده استفاده ی آنها در چاه های آب و فاضلاب و کانال های شهری می‌باشند. کول در دو سطح مقطع توخالی دایره ای به نام کول میله و بیضی به نام کول انباری وجود دارد. کول میله درون حلقه ی ...
ادامه مطلب
کول یعنی چه
آذر, 1399 بدون نظر کول چیست؟
کول یعنی چه؟ کول قطعه ای تشکیل شده از ملات سیمان است که در اشکال هندسی دایره ای و همچنین بیضی شکل وجود دارد و بیشترین کاربرد را در چاه های آب و فاضلاب و همچنین قنات و یا کانال های شهری دارد. دلیل استفاده از کول جلوگیری از ...
ادامه مطلب
کول چیست؟
آذر, 1399 بدون نظر کول چیست؟
کول چیست؟ کول ابزاری دایره ای یا بیضی شکل توخالی است که از ملات سیمات یا بتن ساخته شده است.این حلقه ی سیمانی یا بتنی در قنات ها،کانال ها و بخصوص در چاه ها کاربرد فراوانی دارد.استفاده از کول در چاه ها، سبب جلوگیری از آسیب پذیری چاه در ...
ادامه مطلب
کول چیست؟
آبان, 1399 بدون نظر کول چیست؟
کول چیست؟ کول قطعاتی سیمانی یا بتنی هستند که عمده استفاده ی آنها در چاه های آب و فاضلاب و کانال های شهری می‌باشند. کول در دو سطح مقطع توخالی دایره ای به نام کول میله و بیضی به نام کول انباری وجود دارد. کول میله درون حلقه ی ...
ادامه مطلب