کول گذاری انباری

کول گذاری
آذر, 1399 بدون نظر کول گذاری انباری, کول گذاری انباری چاه, کول گذاری چاه
کول گذاری کول گذاری چاه ها هنگام فرسودگی چاه ها و یا در زمان حفر چاه ها صورت میگیرد.که در واقع بهترین زمان برای کول گذاری در زمان حفر چاه میباشد چرا که از آسیب پذیری و ریزش چاه ها در آینده نیز جلوگیری میکند. نحوه ی کول گذاری ...
ادامه مطلب
کول گذاری انباری
آذر, 1399 بدون نظر کول گذاری انباری
کول گذاری انباری کول گذاری انباری حتما باید توسط مقنی صورت گیرد.چرا که نحوه انجام آن خبره ی این کار را میطلبد. همانطور که میدانید کول مورد استفاده در انباره ی چاه(اتاقک مثلثی شکل در کف چاه) کول های انباری میباشند.برای این کار ابتدا کول ها را در انباره ...
ادامه مطلب