انباره چاه

انباره چاه
آذر, 1399 بدون نظر انباره چاه
انباره چاه احتمالاً تاکنون کلمه انباره را برای چاه ها شنیده اید.اتاقکی مثلثی شکل در عمق چاه ها که جهت انباشته شدن آب و یا فاضلاب وجود دارد را انباره چاه می نامند. این اتاقک، مثلثی شکل درست شده است تا شبیه اهرم عمل کرده و از ریزش چاه ...
ادامه مطلب