انباره چیست؟

انباره چیست
آذر, 1399 بدون نظر انباره چیست؟
انباره چیست؟ جهت مقاوم سازی و جلوگیری از ریزش احتمالی چاه، عمق یا کف چاه ها را به صورت اتاقکی مثلثی شکل درست می‌کنند که انباره نامیده می‌شود. در واقع دلیل مثلثی بودن این اتاقک این است که سقف شبیه اهرم عمل کرده و از ریزش چاه جلوگیری می‌کند. ...
ادامه مطلب
انباره چیست؟
آبان, 1399 بدون نظر انباره چیست؟
انباره چیست؟ جهت مقاوم سازی و جلوگیری از ریزش احتمالی چاه، عمق یا کف چاه ها را به صورت اتاقکی مثلثی شکل درست می‌کنند که انباره نامیده می‌شود. در واقع دلیل مثلثی بودن این اتاقک این است که سقف شبیه اهرم عمل کرده و از ریزش چاه جلوگیری می‌کند. ...
ادامه مطلب
انباره چیست؟
مهر, 1399 بدون نظر دسته‌بندی نشده
انباره چیست؟ به قسمت پایین چاه که به صورت تونل مثلثی شکل است انباره چاه گفته می‌شود.دلیل مثلثی بودن این اتاقک برای مقاومت چاه در مقابل ریزش چاه می‌باشد. کاربرد این قسمت برای انباشته نمودن آب و فضولات در چاه های آب و فاضلاب است. ابعاد این اتاقک حدود ...
ادامه مطلب