بارگیری کول

بارگیری کول

از دغدغه های اصلی خرید کول سیمانی در تهران بارگیری و جابجایی کول می باشد. چرا که در حالت کلی کول محصولی سبک بار ولی حجیم به حساب می آید و این مسئله باعث می شود هزینه حمل و نقل کول سیمانی برای کارفرمایان بالاتر برود.
از این رو برای اطلاعات بیشتر مقدار کولی که در یک خاور یا نیسان جای میگیرد در زیر آورده شده است.

*متراژ کول میله ۷۰ قابل جایگذاری در یک خاور بین ۱۸ تا ۲۳ متر و یک نیسان بین ۸ تا ۱۰ متر می باشد.
*متراژ کول انباری ۵۰ در ۹۰ قابل جایگذاری در یک خاور بین ۲۲ تا ۲۵ متر و یک نیسان بین ۱۰ تا ۱۲ متر می باشد.
*متراژ کول میله ۹۰ قابل جایگذاری در یک خاور بین ۹ تا ۱۲ متر و یک نیسان بین ۴ تا ۵ متر می باشد.
*متراژ کول انباری ۶۰ در ۱۲۰ کف تخت قابل جایگذاری در یک خاور بین ۱۳ تا ۱۶ متر و یک نیسان بین ۵ تا ۸ متر می باشد.